Sieć

Aby móc wykorzystać potencjalną moc obliczeniową konieczne jest zapewnienie efektywnej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy aplikacji działających w ramach Centrów Danych PCSS wykorzystuje takie technologie sieciowe jak:

  • * Ethernet, podstawową sieć stosowaną w PCSS, oferującą dobry stosunek wydajności do ceny. W PCSS posiadamy rozwiązania oferujące przepustowości 1/10/40/100 Gbit/s. Dzięki temu np. dla sieci zarządzania i monitoringu, gdzie wydajność nie jest kluczowa, przepustowości 1Gbit są wystarczające, a dojrzałość tej technologii gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo. Sieci 10Gbit Ethernet są stosowane wszędzie tam, gdzie może wystąpić potrzeba obsługi bardziej wymagających scenariuszy użycia, np. w rozwiązaniach chmurowych oraz jako sieć dostępowa dla użytkowników wykorzystujących zasoby obliczeniowe. Sieci 40/100 Gbit wykorzystywane są do agregacji ruchu pomiędzy salami lub budynkami Centrów Danych.
  • * Infiniband. Obliczenia na superkomputerach wiążą się z wymianą dużych ilości danych, zarówno pomiędzy węzłami obliczeniowymi jak dla dostępu do danych źródłowych aplikacji lub składowania wyników obliczeń. Sieć Ethernet nie jest odpowiedzią na wyzwanie jakim jest działanie dużego systemu obliczeniowego - poza oczywistym wymaganiem jakim jest przepustowość, konieczne jest również zapewnienie jak najkrótszych opóźnień komunikacji. W czasie obliczeń serwery często wymieniają się dużą ilością danych wysyłanych w niewielkich porcjach. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości połączeń stosujemy sieć Infiniband. W chwili obecnej wykorzystywana jest głównie sieć Infiniband FDR, oferująca przepustowość na poziomie 56Gbit/s dla pojedynczego linku i, co jest kluczowe w tym zastosowaniu, dziesięciokrotnie mniejsze czasy opóźnień niż sieć Ethernet.
  • * W sieci pamięci masowych (ang. SAN - Storage Area Network) dla klastra HPC oraz chmury usługowej wykorzystywane są najnowsze technologie sieciowe zapewniające niskie opóźnienie i szybki dostęp do danych i meta-danych: Fibre Channel oraz Infinband.

Systemy dyskowe obsługujące system plików z katalogami domowymi użytkowników klastra HPC (tzw. Home) wykorzystują sieć Fibre Channel. Serwery systemu Home, macierze dyskowe serwujące wolumeny dyskowe oraz przełączniki sieci SAN wyposażone są w wiele portów FC o przepływności 16Gbit/s każdy, co zapewnia odpowiednią wydajność składowania i dostepu do danych oraz odporność na awarie. System plików udostępniany jest do węzłów obliczeniowych za pomocą technologii 10 Gbit Ethernet, również poprzez zwielokrotnione porty i przełączniki.

Ponadto system plików Lustre dla klastra HPC wykorzystuje specjalizowaną technologię Infiniband FDR dla wydajnego składowania i przechowywania danych pośrednich w ramach obliczeń oraz tzw. punktów kontrolnych dla zadań obliczeniowych klastra HPC.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sieci