ZASOBY

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe od ponad 20 lat udostępnia zasoby obliczeniowe i sieciowe dla swoich użytkowników, zarówno naukowych, jak i komercyjnych.

Zasoby, które udostępniamy obejmują systemy HPC, klastry serwerów obliczeniowych i usługowych, systemy przechowywania danych oraz infrastrukturę w centrach danych. Zasoby te pozwalają na świadczenie skalowalnych usług dużej skali, takich jak ogólnokrajowe usługi chmurowe, aplikacje na żądanie, archiwizacja danych, usługi synchronizacji danych, platformy chmurowe dla edukacji, repozytoria cyfrowe itp.

SIEĆ

Aby móc wykorzystać potencjalną moc obliczeniową konieczne jest zapewnienie efektywnej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy aplikacji działających w ramach Centrów Danych PCSS wykorzystuje takie technologie sieciowe jak: Ethernet, Infiniband oraz sieć pamięci masowych.

SYSTEMY SKŁADOWANIA

Udostępniamy: Superszybki system plików Lustre oraz wydajny system GPFS, z interfejsem NFS, dla obliczeń HPC oraz wymagających aplikacji chmurowych oraz wydajnego współdzielenia danych. Usługi przechowywania blokowego danych oraz usługi plikowe danych zintegrowane ze środowiskiem chmury obliczeniowej i usługowej. Obiektowe systemy przechowywania danych (z interfejsami Ceph, Swift oraz S3) umożliwiające efektywne kosztowo składowanie danych online. Usługi kopii zapasowych i Distaster Recovery dla środowisk wirtualnych. Długoterminową archiwizację danych w oparciu o systemy taśmowe. Usługi synchronizacji i współdzielenia danych w modelu prywatnej chmury (Dropbox w pudełku)

ZASOBY OBLICZENIOWE

Więcej informacji już wkrótce...

Skorzystaj z zasobów obliczeniowych PCSS już teraz!