Obliczenia

W przeszłości określenie superkomputer zarezerwowane było dla maszyn dedykowanych obliczeniom naukowym. Zazwyczaj tego typu systemy posiadały konfiguracje znacząco większe niż standardowe serwery wykorzystywane w biznesie. W ostatnich latach element ekonomiczny spowodował, iż zdecydowana większość maszyn obliczeniowych stosowanych w nauce opiera się o procesory wykorzystywane również w przypadku mniejszych instalacji biznesowych. Nadal jednak istnieją istotne różnice pomiędzy systemami wielkiej skali, nazywanymi tradycyjnie superkomputerami, a serwerami używanymi dla uruchamiania aplikacji/serwerów bazodanowych/www.

Podstawowym kryterium rozróżniającym jest zdolność do uruchamiania zadań wymagających jednocześnie wielu tysięcy rdzeni. Taka wydajność systemu osiągana jest dzięki zastosowaniu specjalnej sieci komunikacyjnej - InfiniBand - o wyższej wydajności i opóźnieniach dziesięciokrotnie niższych niż popularna sieć 10Gbit Ethernet stosowana w serwerach biznesowych. Na takich systemach uruchamiane są aplikacje potrafiące wykorzystywać tysiące bądź dziesiątki tysięcy rdzeni obliczeniowych dzieląc duży problem na mniejsze cząstki z którymi mogą sobie poradzić serwery klastra.

Dodatkowym wyzwaniem jest system składowania danych. Wydajny system obliczeniowy wymaga adekwatnego systemu przechowywania danych. Rozmiar problemów obliczeniowych, z którymi spotykamy się w klastrze wymaga dostarczania i przechowywania petabajtów danych. Wydajność oferowana nawet przez bardzo szybkie dyski SSD jest niewystarczająca dla aplikacji wielkiej skali.

Dla aplikacji przy których podział na mniejsze cząstki a wymagających bardzo dużej pamięci operacyjnej wykorzystywany jest tradycyjny superkomputer dysponujący dużo mniejszą mocą obliczeniową niż klaster niemniej wyposażony w dużą pamięć operacyjną.  Zainstalowany w PCSS system wyposażony jest w 16TB pamięci i 2048 rdzeni fizycznych dostępnych dla pojedynczej aplikacji, w taki sam sposób jak aplikacje działające na laptopie, które mają dostęp do całej pamięci i procesora lokalnej maszyny.

Z zasobów PCSS korzystają naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki- astrofizycy, biolodzy, chemicy oraz fizycy. Tematyka tych obliczeń dotyka takich problemów jak kształtowaniem się planet, czarnych dziur, łączenia się cząsteczek RNA, prognozowaniem pogody itp.

ŚRODOWISKO NAUKOWE

Dostęp do usług obliczeniowych na serwerach środowiska naukowego

KLIENCI KOMERCYJNI

Dostęp do usług obliczeniowych dla klientów komercyjnych w konkurencyjnych cenach