Chmura

Przetwarzanie chmurowe (ang. cloud computing) staje się coraz bardziej popularne nie tylko dla biznesu ale również w zastosowaniach naukowych. Podczas gdy zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej nadal wykonywane są głównie na superkomputerach, analityka, wizualizacja danych, silniki baz danych oraz usługi typu strona WWW będąca interfejsem dla aplikacji wymagają środowiska uruchomieniowego zapewniającego przede wszystkim elastyczność i niezawodność.

Dla tego typu celów w PCSS działa środowisko chmurowe umożliwiające uruchamianie maszyn wirtualnych z systemami Linux (Redhat, Centos, Ubuntu, Debian itp) jak i Windows.

Działający pod kontrolą systemu OpenStack system łączy serwery obliczeniowe i aplikacyjne z rozwiązaniami do składowania danych oraz siecią.

Dzięki zastosowaniu technologii chmurowych usługi i aplikacje uruchomione na maszynach wirtualnych stają się odporne na awarie sprzętu - w razie problemów maszyny są automatycznie uruchamiane na rezerwowych serwerach. Dodatkowym atutem jest możliwość dopasowania ilości dostępnych zasobów do zmieniających się potrzeb aplikacji.

Udostępniamy

  • Elastyczne maszyny wirtualne działające dla usług sieciowych pod kontrolą wybranego systemu operacyjnego. Jeśli Twoja maszyna ma obsługiwać usługi sieciowe takie jak poczta, strony www itp. to wybór takiej maszyny jest najlepszym rozwiązaniem,
  • Maszyny do obliczeń w środowisku chmurowym. Pomimo tego iż największe zadania liczone są na superkomputerach wymogi niektórych zastosowań (np. aplikacja windowsowa) uniemożliwiają wykorzystanie klastra. W takich przypadkach można wykorzystać fakt iż serwery wykorzystywane do uruchamiania maszyn wirtualnych mają 10-20 krotnie większą wydajność niż nawet najszybsze laptopy. Dzięki odpowiedniej konfiguracji środowiska chmurowego (???) maszyna wirtualna będzie miała wydajność zbliżoną do fizycznego serwer o danej konfiguracji - fizyczne zasoby danego serwera zostaną dedykowane dla tej właśnie maszyny wirtualnej,
  • Prywatne chmury. Zamiast pojedynczej maszyny możliwe jest stworzenie prywatnego środowiska w którym, w ramach dostępnych zasobów (procesory, pamięć, dysk) możliwe jest samodzielne tworzenie wielu maszyn wirtualnych o konfiguracjach odpowiadających konkretnemu zastosowaniu. Dla tego typu zastosowania możliwe jest również definiowanie konfiguracji sieci pomiędzy maszynami, reguł zapory sieciowej zarówno dla całego środowiska jak i pojedynczych maszyn oraz wykorzystywanie zaawansowanych mechanizmów takich jak np. load balancery,
  • Chmurowe systemy przechowywania i zarządzania danymi - włączając klasyczne systemy macierzowe i klastrowe systemy plików zintegrowane ze środowiskiem chmury obliczeniowej i usługowej jak i obiektowe systemy przechowywania danych (S3, Ceph oraz Swift).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o chmurze