USŁUGI

PCSS świadczy usługi z zakresu przetwarzania danych chmurze, obliczeń HPC, wirtualizacji serwerów i systemów przechowywania danych a także zarządzania danymi, na bazie posiadanej infrastruktury i doświadczenia zdobytego przez ponad 20 lat rozwijania, wdrażania i oferowania usług i rozwiązań w branży IT.

Nasze zasoby w tym klastry HPC i chmurowe, systemy przechowywania danych oraz centra danych i sieć pozwalają na świadczenie skalowalnych usług dużej skali, takiej jak ogólnokrajowe usługi chmurowe, aplikacje na żądanie, archiwizacja danych, usługi synchronizacji danych, platformy chmurowe dla edukacji, repozytoria cyfrowych i firm itp.

Nasze kompetencje obejmują całe spektrum działania środowiska wirtualnego - począwszy od zaprojektowania i eksploatacji Centrum Danych, poprzez instalacje i wdrożenia dużych zasobów obliczeniowych (np. klaster Orzeł składający się z ponad 1000 serwerów, 80. miejscu na Top500 w listopadzie 2015r.), wielo-petabajtowych systemów składowania opartych o heterogeniczne technologie storage (macierze dyskowe, systemy SSD, serwery dyskowe oraz systemy taśmowe, łącznie ok 47 PB), skończywszy na rozwiązaniach do zarządzania wirtualną infrastrukturą oraz dostarczania na jej bazie skalowalnych i niezawodnych platform i aplikacji oraz usług dla organizacji i użytkowników końcowych.

OBLICZENIA

Dla aplikacji przy których podział na mniejsze cząstki a wymagających bardzo dużej pamięci operacyjnej wykorzystywany jest tradycyjny superkomputer dysponujący dużo mniejszą mocą obliczeniową niż klaster niemniej wyposażony w dużą pamięć operacyjną. Zainstalowany w PCSS system wyposażony jest w 16TB pamięci i 2048 rdzeni fizycznych dostępnych dla pojedynczej aplikacji, w taki sam sposób jak aplikacje działające na laptopie, które mają dostęp do całej pamięci i procesora lokalnej maszyny. Z zasobów PCSS korzystają naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki- astrofizycy, biolodzy, chemicy oraz fizycy. Tematyka tych obliczeń związana jest między innymi z dotyka takich problemów jak kształtowaniem się planet, czarnych dziur, łączenia się cząsteczek RNA, prognozowaniem pogody itp.

CHMURA

Przetwarzanie chmurowe (ang. cloud computing) staje się coraz bardziej popularne nie tylko dla biznesu ale również w zastosowaniach naukowych. Podczas gdy zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej nadal wykonywane są głównie na superkomputerach, analityka, wizualizacja danych, silniki baz danych oraz usługi typu strona WWW będąca interfejsem dla aplikacji wymagają środowiska uruchomieniowego zapewniającego przede wszystkim elastyczność i niezawodność. Dla tego typu celów w PCSS działa środowisko chmurowe umożliwiające uruchamianie maszyn wirtualnych z systemami Linux (Redhat, Centos, Ubuntu, Debian itp) jak i Windows.

ZARZĄDZANIE DANYMI

Efektywne obliczenia oraz uruchamianie aplikacji chmurowych w dużej skali wymaga wydajnej i niezwodnej pamięci masowej. Klaster HPC Eagle/Orzeł wykorzystuje superszybką (120 GB/s, 200 000 IOPS) oraz pojemną (6,7TB) pamięć dyskową dedykowaną dla rozwiązań HPC, zrealizowną na bazie skalowalnego oprogramowania Lustre zainstalowanego na 24 serwerach oraz czterech macierzy dyskowych firmy DDN oraz macierzy EMC XtremeIO, zawierających w sumie 1680 dysków talerzowych 4TB i 25 napędów SSD 400GB. System podłączony jest do klastra Eagle/Orzeł poprzez wydajną sieć Infiniband FDR Ponadto w PCSS działają usługi chmurowe dla synchronizacji i współdzielenia danych oferujące funkcjonalność zbliżoną do usługi Dropbox, jednakże zrealizowane w bezpiecznym i skalowalnym środowisku chmury prywatnej.

Skorzystaj z usług PCSS już teraz!