Granty obliczeniowe

Polskie środowisko naukowo-badawcze otrzymuje dostęp do zasobów obliczeniowych, na które składają się wydajne systemy obliczeniowe wyposażone w najnowocześniejsze systemy składowania danych, sieci dostępowe oraz bogate oprogramowanie naukowe. Technologia sprzętu komputerowego podlega ciągłej i szybkiej ewolucji, stąd też PCSS aktywnie zarządza polityką pozyskiwania najnowocześniejszych architektur dla użytkowników. Architektura oferowanych systemów należy do najnowocześniejszych rozwiązań dostępnym na światowym rynku HPC.

Nasi użytkownicy rozwijają naukę w dziedzinach takich jak: chemia kwantowa, dynamika molekularna, krystalografia, biologia obliczeniowa, astrofizyka, fizyka, symulacje konstrukcji i maszyn, itd.. Zasoby PCSS są eksploatowane w nowoczesnym centrum danych. Budynek spełnia najwyższe wymagania dotyczące ekologii i oszczędzania energii elektrycznej, co przekłada się na tańszy koszt usługi.

Zasady korzystania przez środowisko naukowe z zasobów obliczeniowych PCSS reguluje „Regulamin użytkownika zasobów obliczeniowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego”. Warunkiem uzyskania grantu obliczeniowego a tym samym konta obliczeniowego na komputerach w PCSS jest złożenie wniosku zawierającego m. in. opis prowadzonych i zamierzonych prac naukowo-badawczych, CV naukowe wnioskodawcy oraz listę publikacji wnioskodawcy z danej dziedziny z ostatnich czterech lat. Granty obliczeniowe są przyznawane na podstawie merytorycznej oceny dokonywanej przez członków Rady Użytkowników zasobów PCSS na okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe.

Jedynym kanałem składania wniosków o przydział mocy obliczeniowej jest portal Obsługi Wniosków Obliczeniowych. Wyróżniane są przy tym następujące rodzaje wniosków:

  • wniosek o przyznanie wstępnego grantu obliczeniowego - ma na celu zapoznanie się ze środowiskiem i oszacowanie niezbędnej mocy obliczeniowej i innych zasobów systemu potrzebnych do realizacji właściwego grantu. Ten rodzaj grantów nie jest oceniany merytorycznie (pod kątem naukowym), może zająć nie więcej niż 5 godzin czasu procesora;
  • wniosek o przyznanie grantu obliczeniowego - właściwy grant umożliwiający dokonanie obliczeń. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany przez Radę Użytkowników, czas procesora jest przydzielany indywidualnie dla każdego z systemów, bądź sumarycznie na wszystkie systemy;
  • wniosek o przedłużenie grantu obliczeniowego - daje możliwość prowadzenia dalszych badań w tym samym temacie w ramach złożonego już grantu. Jest to procedura uproszczona;
  • wniosek o przyznanie przestrzeni na serwerze archiwizacji.

W ramach uczestnictwa w różnych projektach związanych ze współdzieleniem usług i mocy obliczeniowej, użytkownicy korzystają z infrastruktury obliczeniowej PCSS na podstawie odrębnych umów realizacji zadań przewidzianych w projektach.

LICZ W PCSS, ZŁÓŻ WNIOSEK O GRANT